Menu
  • Projektihallinta

Projektihallinta

Verkon ylläpito

Sovimme ylläpidon sisällöstä tilaajakohtaisesti ja räätälöimme aikataulut joustavasti asiakkaan toiveiden mukaisesti. Muodostamme yhdessä valtakunnallisen yhteistyökumppaniverkoston kanssa kuhunkin tehtävään sopivan tiimin ja suoritamme sovitut tehtävät yhdessä sovitun aikataulun puitteissa.

Rakennushankkeen projektinjohtajana toimimme kohteen tilaajan edunvalvojana. Projektinjohtopalveluna toteutettavissa kohteissa toimimme päätoteuttajana ja kokeneet ammattilaisemme huolehtivat vastaavan työnjohtajan tehtävistä.

 

Luomme yhdessä asiakkaan tarpeisiin sopivan palvelukokonaisuuden.

projektinjohto