Menu
  • Tarkastukset

Tarkastukset

Sähkö-, tietoliikenne- ja valaistusverkkojen tarkastukset

 

Kuntotarkastukset

Tarkastamme ja kartoitamme sähköverkkoa ylläpidon ja suunnittelun tarpeisiin. Tarjoamme asiakkaillemme verkon ylläpitoon tarkkaa tietoa verkon ja sen komponenttien iästä ja kunnosta.

Tarkastus käsittää pylväiden visuaalisen tarkistuksen, pylväiden lahotarkastuksen, komponenttien dokumentoinnin, mittaukset ja paikannukset sekä vikatietojen keräyksen. Myös tarkastuksessa havaitut pikkuviat voidaan korjata samalla.

Tarkastuksissa käytetään maastotallenninta, ja tiedot saadaan suoraan haluttuun sähköiseen muotoon. Kokeneiden tarkastajiemme raportit tarjoavat verkkoyhtiöille tärkeää tietoa verkon ylläpitoon ja niiden avulla myös verkon toimivuus on helppo varmistaa.

Palvelulaadun takaamiseksi kaikki tarkastajamme ovat suorittaneet tarkastajalisenssikoulutuksen.

 

Asennustarkastukset

Tarjoamme puolueetonta asennustarkastusta ja mittauspalvelua. Luomme yhdessä asiakkaan tarpeisiin sopivan kokonaisuuden.

Käyttöönottotarkastukset jakaantuvat kolmeen alueeseen, joita ovat aistinvarainen tarkastus, mittaukset ja toiminnalliset kokeet. Takuuaikana löydetyt puutteet korjataan niin, ettei varmennustarkastuksessa enää löydy puutteita. Näin tarkastuspöytäkirjat ja loppupiirustukset vastaavat suunniteltua lopullista tilannetta.

Pöytäkirjamme toimivat nettiselaimella ja kaikki reaaliaikainen tieto on heti kaikkien sitä tarvitsevien nähtävillä ja tulostettavissa. Jaamme tiedon asiakkaiden järjestelmiin reaaliajassa.

 

Analysointipalvelu

Analysointipalvelullamme säästämme asiakkaidemme aikaa ja resursseja. Palvelu sisältää tarkastusmateriaalin läpikäynnin sekä toimenpide-ehdotukset havaittujen ongelmakohtien ratkaisemiseksi.