Tietosuojaseloste​

REKISTERINPITÄJÄ
Insplan Oy
Mestarintie 25 B
06150 Porvoo
p. 020 775 6320
info (at) insplan.fi
www.insplan.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Tuomas Puranen
tuomas.puranen (at) insplan.fi

REKISTERIN NIMI
Insplan Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Insplan.fi -internetsivujen yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden antamia henkilö- ja yhteystietoja käytetään yhteydenottoon vastaamiseen. Muista tietolähteistä saatuja tietoja kerätään myyntiä sekä asiakassuhteen ylläpitoa varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Nimi, yhteystiedot, yritys ja tehtävänimike, mahdolliset tarjouspyyntökohteiden tiedot sekä mahdollisia lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi. Tyytyväisyyskyselyissä kerätyt mielipidetiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan ilmoittamat tiedot, jotka hän itse ilmoittaa sähköpostitse, puhelimitse, palaverissa, asiakastapaamisessa tai ottaessaan yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Tietoja voidaan täydentää kaupankäynnin edetessä. Zef.fi-palvelussa Insplan Oy:n tyytyväisyyskyselyyn vastaamisen yhteydessä asiakkaan antamat tiedot. Yritysten Internet-sivuilta saadut henkilötiedot, tai muissa julkisissa tietolähteissä olevat henkilötiedot, kuten esimerkiksi Linkedin tai Fonectan kaltaiset sivustot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille, ellei viranomaistoimet niin edellytä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteritiedot ovat vain Insplan Oy:n omaa käyttöä varten.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti ulkopuolisilta suojattuna lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Lisäksi yhteystietoja säilytetään sähköisesti suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin ja järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo laki tietojen luovuttamisesta. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä kirjallisesti tai esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

MUUT OIKEUDET
Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Tämä on Insplan Oy:n Tietosuojalain 2018/1050 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2019 Viimeisin muutos 14.6.2023.