Kaikki uutiset

Insplan kunnossapidon aallonharjalla nyt ja tulevaisuudessa

Sähköverkkojen kunnossapito on murroksessa, ja uusi teknologia mahdollistaa kehittyneempiä ratkaisuja dataan ja raportointiin pohjaten.

Nykypäivänä kunnossapito perustuu usein kunto- ja aikaperusteisuuteen, ehkäisevään tapaan toimia, mutta jatkossa Insplan pyrkii esimerkiksi IoT-teknologiaa hyödyntäen palvelemaan asiakkaitaan ennakoivan kunnossapidon menetelmin. Reaaliaikaisen datan käsittely sekä raportointi tukevat siirtymässä reagoivasta kunnossapidosta ennakoivaan kunnossapitoon.

Insplan haluaa olla alan eturintamassa luomassa parempaa ja kustannustehokkaampaa tapaa kunnossapidon tehtävissä myös tulevaisuudessa. Jo tällä hetkellä meillä on alan eturivin osaamista sekä ammattilaisia, ja haluamme olla myös jatkossa asiakkaillemme asiantuntevin kumppani sekä apu, joka tuottaa dataan liittyvää lisäarvoa ja uusia innovatiivisia ratkaisuja, kertoo Insplanin kunnossapidosta vastaava Janne Salokannel.

Kunnossapito koostuu karkeasti jaoteltuna kuntotarkastuksista maasta ja ilmasta, erilaisista mittaustiedoista sekä kunnossapitosuunnittelusta. Näissä kaikissa osa-alueissa saatavilla olevan datahistorian sekä ajantasaisen tiedon yhdistämisellä ja hyödyntämisellä päästään askel askeleelta kohti ennakoivuutta. Tämän kaiken datan analysoinnilla sekä valvonnan keinoin Insplan pystyy kohdentamaan kunnossapitoa asiakkailleen yhä paremmin oikea-aikaisilla ja -paikkaisilla toimenpiteillä.

Teknologinen murros luo uusia mahdollisuuksia

Aikamääreisiä kuntotarkastuksia, kuten maasto- ja pylvästarkastuksia tehdään tänä päivänä yhä usein henkilötyönä maastossa. Samoin toimitaan monesti myös takuutarkastuksissa. Lentotarkastuksissa murros sen sijaan on yhä voimakkaammin käynnissä. Tällä hetkellä tarkastuksia toteutetaan toistaiseksi yleisimmin helikopterin avulla, mutta Insplan on omalta osaltaan mukana luomassa alan uusia standardeja UAV-laitteiden sekä droonien käyttöönottoon. Jo tällä hetkellä Insplan toteuttaa hybridimallisesti lentotakastuksia yhdistämällä uutta sekä vanhaa teknologiaa ja osaamista.

Ilmasto- ja ympäristöasiat ovat meille tärkeitä, ja kustannustehokkuuden lisäksi uuden teknologian hyödyntämisellä päästään kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta, Salokannel korostaa.

Erilaiset mittaukset kuten maadoitus-, osittaispurkaus- ja häviökerroinmittaukset käyttöön otettaviin sekä jo käytössä oleviin kaapeleihin ovat myös olennainen osa kunnossapitoa. Säännöllisten häviökerroin- ja osittaispurkausmittausten tuominen osaksi sähkölaitteistojen käyttöönottoa ja kunnossapito-ohjelmaa vaatii vielä muutoksia totuttuun tapaan toimia.

Insplan on investoinut Suomen mittakaavassa alan parhaaseen kaapelimittauslaitteistoon, ja uuden teknologian avulla pystymme havaitsemaan mahdollisia orastavia eristysvikoja ja valmistus- ja asennusvirheitä jo ennenaikaisesti. Uutta UAV-laitteistoa hyödyntäen voimme kartoittaa asiakkaillemme mm. laserkeilauksen keinoin moninaisia infrastruktuurien ympäristöjä sekä esimerkiksi edesauttaa täsmällisempään ja kustannustehokkaampaan raivaustarpeen määritykseen, mainitsee Salokannel.

Datan sekä tarkastusaineiston purkaminen on olennainen osa kunnossapitosuunnittelua. Erilaista dataa kertyy nykypäivänä mittavissa määrin, ja lisäksi se myös vanhenee suhteellisen nopeasti. Tärkeää onkin uutta teknologiaa hyödyntäen päästä purkamaan validia dataa sekä havaintoja yhä nopeammin, jotta voidaan luoda tarkkoja toimenpidesuosituksia sekä mahdollisia saneeraussuunnitelmia. IOT:n rooli kunnossapidossa on iso jo nykyään, mutta tulevaisuudessa esimerkiksi anturiasennuksista saadaan yhä tarkempaa, reaaliaikaista dataa sekä tilannetietoa, jonka myötä verkkojen valvonta paranee ja nopeutuu. Kriittisiä riskikohteita pystytään ottamaan tarkempaan seurantaan tällä tavoin jo ennakoidusti.

Yhä kasvavien tietomassojen analysoinnissa Insplan tulee tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen merkittävästi tulevaisuudessa. Tällä hetkellä haasteena on usein, että data on levällään monessa eri paikassa, ja lisäksi käytössä on monia erillisiä järjestelmiä. Edistyneen teknologian ja asiantuntijoidemme avulla lukuisissa paikoissa lepäävä data saadaan aiempaa paremmin hyödynnettyä sekä analysoitua, joka taas tulee auttamaan ennakoivan kunnossapidon toteutuksessa. Tietomassojen käsittelyssä pyritään jatkossa muun muassa hallinnoimaan hälytyksiä ja seuraamaan tarkemmin kokonaiskuvaa yksittäisten hälytysten sijaan. Uuteen teknologiaan sekä osaamiseen panostaminen tukee myös Insplanin kasvua ja visiota olla alan johtava asiantuntijatalo, Salokannel summaa.

Jos haluat keskustella kunnossapidon ratkaisuista lisää, ole yhteydessä asiantuntijaamme Janne Salokanteleeseen.

Janne Salokannel
+358 50 342 6380

Miten voimme auttaa sinua?

Täytä tietosi alle ja jätä meille viesti – olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä! Kerro myös, haluatko meidän olevan sinuun yhteydessä puhelimitse vai sähköpostitse.